هنرستان سمیه

یادداشت روزانه

بروشور هفته مشاغل

به نام ذات پاک

هنرستان کاردانش سمیه با استعانت از خداوند متعال درهفته ی مشاغل در نظر داردنمایشگاهی ازمهارتهای
 هنر جویان رشته های موجود درهنرستان شامل: کامپیوتر،
دوخت تزئینی،مدیریت خانواده برگزار
نماید،لذا حضورسبزشماعزیزان موجب دلگرمی ما خواهدشد.

مکان :خ امیرمازندرانی ،کوچه شهید قائمی

هنرستان سمیه (س)

تلفن :2277130-0151

 

      اهداف شاخه کار د انش

 

شاخه کاردانش با هدف تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر،ماهر،استاد کاری و سرپرستی برای بخش های اقتصادی( صنعت،خدمات،هنروکشاورزی )واحرازآمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل دررشته های خاص علمی کاربردی یکی زنوآوریهای نظام آموزشی به
 شمارمی رود
.

 


             مزایای تحصیل درشاخه کاردانش

 

*دریافت مدرک تحصیلی رسمی پایان تحصیلات آموزشی متوسطه در رشته مهارتی مربوط از وزارت آموزش وپرورش

*دریافت یک یا چند گواهینامه مهارت شغلی از مراجع متولی زیربط

*دریافت گواهینامه کارورزی

*استفاده از تسهیلات مالی اشتغال زایی براساس ضوابط مربوط درقانون بوجه

*ادامه تحصیل در رشته های کاردانی (پیوسته وناپیوسته)در مراکزآموزشی
عالی  دولتی وغیر دولتی

 


               رشته کامپیوتر

 

کامپیوترماشینی الکترونیکی برای پردازش داده های ورودی براساس یک برنامه ریزی معین به منظوردستیابی به نتیجه مطلوب می باشد.

 

 

 

 

 

هدف رشته

 

تربیت نیروی متخصص در زمینه نرم افزاری وآشنا نمودن با برنامه نویسی و
تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم های کامپیوتری است.

 

 


اهمیت رشته و جایگاه د رجامعه

 

کامپیوتروسیله ای می باشدکه درآموزش ،تجارت،پزشکی،اموراداری،هنرو صنعت بکاربرده می شود.به همین دلیل رشته کامپیوترازجایگاه ویژه ای برخورداراست.

 


شرایط ورود به این رشته

 

علاوه بر قبولی سال اول دبیرستان دواطلب بایددروس حرفه فن وهنررادرسه سال دوره راعنمایی حداقل 30واگردرس کارگاه خود اتکایی درسال اول متوسطه
ارائه شده،حداقل 10کسب نماید.

 


واحدهای درسی

 

پایه اول =31    واحد                                عمومی =22  واحد

مهارتی = 24   واحد                               تکمیلی = 8    واحد

اختیاری =11    واحد

 

 

 

عنوان دروس تخصصی تصویر سازی کامپیوتر

1-رایانه کاردرجه1,2               2-طراحی گرافیک رایانه ای

3-رایانه کارferee handدرجه 1,2

4-رایانه کارcorelrowدرجه 1,2

 


   زمینه های ادامه تحصیل

 

فارغ التحصیل رشته کامپیوترمی تواننددررشته کامپیوتروزیرمجموعه های آن
ادامه تحصیل دهند.

1-دوره دوساله کاردانی پیوسته مرتبط باگروه تحصیلی وشماره رشته مهارتی مربوطه درآموزشکده فنی وحرفه ای

2-دوره کارشناسی پیوسته در زمینه مربوط دردانشگاهی آزادوسراسری کشوربعدطی دوره کاردانی

 

 

    رشته دوخت تزیئنی

 

هنرخیاطی ازدیربازدرایران به عنوان یک هنراصیل وسنتی مورد توجه بوده است وتنوعی که دراین رشته مشاهده می شود(از نظر طرح ها،رنگهاودوختها)درهیچ یک ازدیگر رشته ها ی صنایع دستی وجودندارد.

 


     اهداف رشته

پرورش وتربیت افرادی است که طی دوره ی سه ساله ضمن فراگیری دروس (عمومی،پایه اصلی وتخصصی)به صورت تئوری وعملی با اصول و مبانی کلی صنایع دستی آشنا شوند.

 


   اهمیت و جایگاه رشته در جامعه

 

دوختهای تزیئنی به عنوان یک هنر اصیل مطرح است. تربیت  افراد در این رشته
می تواند جوانان خلاق وهنرمندرادر مسیر صحیح هنرواردکند.

 


    دروسی که دراین رشته تدریس می شود

 

1-نازک دوزی درجه 1,2                         2-الگوی یک ودو

3-تکه دوزی                                             4- الیاف نساجی

5-تاریخ هنر ایران                                   6-کارورزی

 

 

 

 

        شرایط پذیرش این رشته

 

علاوه بر قبولی د رسال اول دواطلب باید دروس حرفه و فن و هنررادرسه ساله دوره راهنمایی حداقل 30کسب کرده باشد.

 


        زمینه های ادامه تحصیل

 

دوره دو ساله کاردانی پیوسته ومرتبط با گروه تحصیلی

دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته در مراکزعلمی کاربردی سراسرکشور

 


         زمینه اشتغال

 

1- سرپرست دوخت       2-سری دوزی پوشاک           3-پیراهن دوززنانه ومردانه

4-تولید پوشاک بچه      5-سری دوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          رشته مدیریت خانواده

 

مجموعه ای است از فن و هنر خانه داری که د رزمینه بهداشت ورعایت نکات ایمنی در خانواده ،اقتصاد منزل،اداره و تنظیم برنا5مه غذایی،انتخاب مسکن،پخت وپز،پذیرایی از مهمان،پرستاری از مهمان ،بچه داری وآراستگی فعالیت می نماید.

 


          اهداف رشته

 

هدف این رشته تربیت افرادی است که طی گذراندن دورس تئوری و عملی کلیه مهارتهای مربوط به خانواده را فرا گیرند تا با درایت  هماهنگی زندگی را سامان بخشند.

 


          اهمیت و جایگاه رشته در جامعه

 

در طول تاریخ دربین اقوام مختلف خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه ازاهمیت
والایی برخوردار بوده و همواره حفظ حریم آن از ضروریات شمرده شده است. اصول سازمان دهی ،هدایت و کنترل درمدیریت و سرپرستی خانواده جایگاه ویژه ای دارد.

 


            دروسی که در این رشته تدریس می شود

 

1-اخلاق اسلامی          2-اقتصاد خانواده          3- آشپزی و شیرینی پزی

4-کمکهای اولیه          5-روانشناسی                 6-تغذیه

7-الگوی دوخت          8-اصول بافتنی

 

 

 

             شرایط پذیرش این رشته

 

علاوه بر قبولی درسال اول داوطلب باید دروس حرفه و فن و هنر رادرسه ساله دوره راهنمایی حداقل نمره 13 کسب کرده باشد.

 


        زمینه های ادامه تحصیل

 

فارغ التحصیلان می توانند دررشته کودکیاری (مربی کودک و مربی بهداشت مدارس)
ادامه تحصیل دهند.

 


       زمینه اشتغال

 

1- اشتغال در مراکزدرمانی      

2- مدیروموسس مهد کودک

3- به عنوان مربی بهداشت یا مربی مهد کودک  در آموزش وپرورش

4- اشتغال درمراکزتولیدی و خدماتی به عنوان کارآفرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت 87

هفته مشاغل را گرامی می داریم

 

                                                                                    

 

 


                     مدیریت خانواده                             کامپیوتر                         

                                                                                                                     

 

 

 


    

 

                                                    دوخت تزیینی

 

 

 

 

 

رشته های موجود در کاردانش سمیه (س)

 

تصمیمات  گرفته شده در هفته مشاغل :

عنوان برنامه

مسئولین اجراء

تاریخ اجراء

نصب  پارچه گرامیداشت

معاون 0پرورشی

30/1/87

صحبت مشاور پیرامون هفته مشاغل در صف صبحگاه

مشاور

31/1/87

تشکیل نمایشگاه از کارهای هنری وتحقیقات وبروشوردانش آموزان

مدیر-مشاور- سرپرست های بخش

1 /2/87

دعوت از سخنران :

دانش آموز مؤفق سال گذشته

صاحبین حرف خیاطی /کامپیوتر

مدیر - مشاور

2/2/87

3/2/87

5/2/87

بازدید ازتولیدی آویشن- دانشکده قدسیه هنرستانهای فنی

مشاور- سرپرست های بخش

مشاور مدیر

دبیران مهارتی - مشاور

2/2/87

4/2/87

طول هفته مشاغل

نمایش فیلم از
 مشاغل مختلف

مشاور

طول هفته مشاغل

برگزاری مسابقات
مقاله نویسی ونقاشی

مشاور

طول هفته مشاغل

 

تاریخ شروع هفته مشاغل از 1/2/87  الی 7/2/87 می باشد.

 

                                                                                                                سیده رقیه قدسی

                                                                                                مسئول هنرستان کاردانش سمیه (س)

 

آشنایی با رشته های کاردانش

هنرستان سمیه (س)

 

«هفته مشاغل را گرامی می داریم»

 

هنرستان سمیه (س)

اردیبهشت 87

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۷ساعت 10:34  توسط قدسی  |